Please note :

Our offices will be open for pickup and receiving of documents.

The majority of our staff will still be working remotely and all visits must please be kept to the minimum to minimize the the risk of Covid-19.

Cradock

Ons is oop vanaf 4 Mei 2020

Beperkings vir kliënte is as volg:

·        Besigheids ure is 08:00- 17:00.

·        Kliënte kan alleenlik die kantoor besoek indien hulle ‘n afspraak het.

·        Afsprake kan telefonies gemaak word op 048 881 1678.

·        Vierkieslik een persoon per afspraak

·        Kliënte is verplig om gesig maskers te dra.

·        Kliënte se hande sal met reinigingsmiddel gespuit word met aankoms by die kantoor.

We’ll reopen on 4 May 2020

Restrictions for customers:

·        Business Hours 08:00- 17:00

·       Clients may only visit the offices if they have an appointment.

·        Appointments can be made by phoning the office – 048 881 1678.

·        Preferably only one person per appointment

·        Clients are obligated to wear face masks.

·        Clients hands will be sanitized when entering our offices.

Somerset-Oos

Ons is oop vanaf 4 Mei 2020

Beperkings vir kliënte is as volg:

·        Kliënte kan kantoor slegs tussen 9:30 en 12:30 besoek.

·        Afsprake kan telefonies gemaak word op 042 243 1128

·        Kliënte kan alleenlik die kantoor besoek indien hulle ‘n afspraak het.

·        Verkieslik een persoon per afspraak

·        Kliënte is verplig om gesig maskers te dra.

·        Kliënte se hande sal met reinigingsmiddel gespuit word met aankoms by die kantoor.

We’ll reopen on 4 May 2020

Restrictions for customers:

·        Clients will only be able to visit our offices from 9:30 to 12:30.

·        Appointments can be made by phoning the office – 042 243 1128

·       Clients may only visit the offices if they have an appointment.

·        Preferably only one person per appointment

·        Clients are obligated to wear face masks.

·        Clients hands will be sanitized when entering our offices.

Graaff-Reinet

Ons is oop vanaf 4 Mei 2020

Beperkings vir kliënte is as volg:

·        Kliënte kan kantoor slegs tussen 9:30 en 12:30 besoek.

·        Kliënte kan alleenlik die kantoor besoek indien hulle ‘n afspraak het.

·        Afsprake kan telefonies gemaak word op 049 891 0080

·        Vierkieslik een persoon per afspraak

·        Kliënte is verplig om gesig maskers te dra.

·        Kliënte se hande sal met reinigingsmiddel gespuit word met aankoms by die kantoor.

We’ll reopen on 4 May 2020

Restrictions for customers:

·        Clients will only be able to visit our offices from 9:30 to 12:30.

·        Appointments can be made by phoning the office – 049 891 0080

·       Clients may only visit the offices if they have an appointment.

·        Preferably only one person per appointment

·        Clients are obligated to wear face masks.

·        Client’s hand will be sanitized when entering our offices.

Middelburg

Ons is oop vanaf 4 Mei 2020

Beperkings vir kliënte is as volg:

·        Kliënte kan kantoor slegs tussen 9:30 en 12:30 besoek.

·        Afsprake kan telefonies gemaak word op 049 802 7300

·        Kliënte kan alleenlik die kantoor besoek indien hulle ‘n afspraak het.

·        Vierkieslik een persoon per afspraak

·        Kliënte is verplig om gesig maskers te dra.

·        Kliënte se hande sal met reinigingsmiddel gespuit word met aankoms by die kantoor.

We’ll reopen on 4 May 2020

Restrictions for customers:

·        Clients will only be able to visit our offices from 9:30 to 12:30.

·        Appointments can be made by phoning the office – 049 802 7300

·       Clients may only visit the offices if they have an appointment.

·        Preferably only one person per appointment

·        Clients are obligated to wear face masks.

·        Client’s hand will be sanitized when entering our offices.