Die basiese verskille tussen lewens en korttermyn versekering

Lewens en Risikoversekering Hierdie tipe versekering kan ingedeel word in ‘n...