Lewens en Risikoversekering

Hierdie tipe versekering kan ingedeel word in ‘n paar kategorieë naamlik, Sterfte, Ongeskiktheid, en Trauma versekering.

Lewensversekering

Die hoofdoel van lewensversekering is om ‘n persoon/persone se lewe teen sterfte te verseker, en dan by die gebeurtenis daarvan die opbrengs van so polis te gebruik om verpligtinge soos bv skuld, en of die finansiële instandhouding van ‘n gesin te verseker.

Ongeskiktheiddekking

Ongeskiktheiddekking kan in die vorm van ‘n Inkomstevervanger of enkelbedrag ongeskiktheid wees. Inkomstevervanger sal gebruik word om ‘n inkomste te vervang, waar ‘n persoon nie meer ‘n inkomste kan verdien agv swak gesondheid, hetsy agv siekte of ongeluk. Enkelbedrag ongeskiktheid kan gebruik word om eenmalige verpligtinge te kan aflos. Beide hierdie voordele het kwalifiserende vereistes voordat daar aan ‘n betaling voldoen word.

Traumadekking

Traumadekking word gebruik om ‘n persoon teen Gevreesde Siektes te verseker, waarvan tans ongeveer 40 toestande bestaan, maar waarvan Hartsiektes, Kanker, en Beroertes die meeste eise veroorsaak. Die dekking betaal uit met die positiewe diagnose van ‘n gelyste toestand, en word die voordeel gewoonlik aangewend om mediese kostes wat nie deur mediese fondse gedek word nie te kan betaal. Waar baie tipe behandeling vir Kanker in die buiteland as die norm beskou word, word dit in RSA as eksperimenteel gesien, en betaal mediese fondse nie daarvoor nie.

Korttermynversekering

Hierdie versekering is nie aan ‘n persoon se lewe gekoppel nie, maar oor eiendom roerend en nie roerend.

Met hierdie versekering word eiendom soos woonhuise, pakskure, besigheidspersele, en voertuie teen gebeurtenisse soos brand, diefstal,derde party, en toevallige skade ( wind, hael, en vloedskade ) verseker.

Persoonlike lyfgoedere soos juwele en klerasie kan ook teen diefstal en vernietiging verseker word.